1 / 8 Next Page
Information
Show Menu
1 / 8 Next Page
Page Background

Brabantse Wal

Bergen op Zoom | Steenbergen | Woensdrecht

Heerlijk

wandelen of fietsen

langs monumenten,

kunst en cultuur

in Woensdrecht

Monumenten- en

kunstroute

Woensdrecht

Fiets- en wandelroutes Hoogerheide, Woensdrecht, Ossendrecht,

Putte en Huijbergen

Deze wandel- en fietsroutes leiden u langs monumenten, kunst

en cultuur die Woensdrecht rijk is, de gezellige kernen en de

natuurrijke omgeving op de Brabantse Wal. De routebeschrijvingen

en routekaartjes wijzen u de weg naar interessante afstap-punten,

met ieder hun eigen verhaal. Op locatie leest u deze verhalen en

leert u meer over de historie en cultuur van de gemeente

Woensdrecht.

Elke kern heeft zijn eigen route en historie, die start bij een VVV

Digitaal infopunt. Hier vindt u meer informatie over het toeristisch-

recreatief en cultureel aanbod van de Brabantse Wal. U kunt de

routes per kern combineren tot 1 grote route. Hiervoor gebruikt u

de complete routekaart achterin dit boekje. Via de verbindingen

tussen de routes komt u langs de natuurrijke omgeving op de

Brabantse Wal.

Hoogerheide

Hoogerheide werd in 1339 genoemd als leengoed gelegen “op

die Hoeghe heide”. Op het hoge land was slechts een smalle strook

weerszijden de Dorpsstraat (thans Ossendrechtseweg) bebouwd.

Het dorp bestond uit een deel van de Raadhuisstraat, de

Ossendrechtseweg en het Heijstraatje (Putseweg) met aan de

westkant enkele boerderijen.

Woensdrecht

De oudst bekende vermelding van Woensdrecht dateert van 29

april 1249. Het dorp 'Wunsdrech' is ontstaan op een uitloper van

de Brabantse Wal, die door zijn hoogte aantrekkelijk was voor

bewoning. Het dorp lag aan de oever van de Schelde.

Ossendrecht

De eerste vermelding van Ossendrecht dateert van 1187. Het

gebied rond Ossendrecht kan gezien worden als grensstreek. Het

dorp ligt op de hoge, oude zandgronden van de Brabantse Wal en

de jongere kleigronden. Het grenst aan de provincie Zeeland en de

Belgische provincie Antwerpen. In de 17e eeuw was een

godsdienstige grens tussen katholieken en protestanten.

Putte

Putte wordt in 1247 voor het eerst in geschreven bronnen

vermeld. Men begon het veengebied te ontginnen en parochies te

stichten. In het midden van de 14e eeuw bouwde men de

voorloper van het huidige Kasteel Ravenhof met kasteelhoeven.

Deze leverden een belangrijke bijdrage aan de nederzetting. In de

tachtigjarige oorlog werd het dorp totaal verwoest en later – meer

zuidelijk- weer opgebouwd.

Huijbergen

Sinds 1263 is er officieel sprake van de nederzetting 'Huybergen'.

De Wilhelmieten van het Klooster Bazeldonk in 's-Hertogenbosch

besloten te ontginnen in de Zuidwesthoek. Zij schonken hun

bezittingen hier aan de monnikenorde, die er in 1277 een klooster

stichtte en de woeste gronden in cultuur bracht. Rondom het

Wilhelmietenklooster ontstond het dorp Huijbergen.

V V V

B R A B A N T S E

W A L

V V V

B R A B A N T S E

W A L